Pravno obvestilo

1. Informacije

Vse objavljene podatke na spletnem mestu podjetja SPLETNI AVTOMARKET d.o.o. (v nadaljevanju SPLETNI AVTOMARKET), je uredil lastnik spletnega mesta in so zgolj informativne narave. SPLETNI AVTOMARKET ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini in točnosti objavljenih podatkov, ki lahko nastanejo zaradi časovnih zamikov, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.SPLETNI AVTOMARKET si prav tako pridružuje pravico do stalnega spreminjanja in dopolnjevanja vsebine spletnega mesta.

2. Zaščitene znamke

Vsebina in oblika spletne strani SPLETNI AVTOMARKET sta avtorsko zaščiteni in sta last podjetja SPLETNI AVTOMARKET Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja v nekomercialne namene. Vsako kopiranje in nadaljnja uporaba informacij, podatkov in slik, objavljenih na tem mestu, je dovoljena izključno s predhodno odobritvijo podjetja SPLETNI AVTOMARKET. Za pridobitev dovoljenja in druge informacije so na tej spletni strani objavljeni ustrezni kontaktni podatki.

3. Omejitev odgovornosti

Obiskovalci do spletnega mesta dostopate na lastno odgovornost. SPLETNI AVTOMARKET ne prevzema odgovornosti v nobeni obliki, pa naj gre za pogodbeno ali odškodninsko odgovornost, za ogroženost ali za kakršno koli odgovornost za neposredno ali posredno odškodnino, ki je nastala zaradi naključno povzročene škode ali kazni, ki vključujejo odškodnino, ali dejansko škodo, ki nastanejo kot posledica, ali v zvezi z možnostjo ali nezmožnostjo uporabe spletne strani, nedelovanjem sistema, prekinitvijo, okvaro, prekinitvijo prenosa, računalniškim virusom ali drugimi škodljivimi programi ali nedelovanjem sistemov, ki so povezani s spletno stranjo podjetja SPLETNI AVTOMARKET ne glede na to, ali se podjetje SPLETNI AVTOMARKET zaveda, da obstaja možnost nastanka takšne škode ali ne.

4. Spletne povezave

Naše spletne strani lahko vsebujejo spletne povezave ali reference do spletnih mest, virov in informacij tretjih oseb, vendar podjetje SPLETNI AVTOMARKET ne pozna vsebine informacij na spletnih mestih tretjih oseb, in zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za tam navedene informacije. V skladu s tem se kot obiskovalec spletnega mesta podjetja SPLETNI AVTOMARKET strinjate in potrjujete, da podjetje SPLETNI AVTOMARKET ni odgovorno za razpoložljivost takšnih zunanjih spletnih mest ali virov oz. ne jamči za kakršno koli vsebino, storitve, izdelke ali drugo gradivo, ki je na voljo na teh spletnih straneh. Čeprav spletna stran tretje osebe vsebuje logotip podjetja SPLETNI AVTOMARKET, je vsebina na tej strani neodvisna od podjetja SPLETNI AVTOMARKET, zato podjetje SPLETNI AVTOMARKET vsebine na tem spletnem mestu ne kontrolira. V takšnem primeru morate sami poskrbeti za zaščito pred virusi, črvi, trojanskimi konji in drugimi škodljivimi programi ter zaščititi svoje informacije, kakor se vam zdi najbolj primerno.

5. Varovanje zasebnosti

Za naše podjetje je bistveno spoštovanje pravice do zasebnosti naših strank in partnerjev, zato obravnavamo vaše osebne podatke v skladu s smernicami varstva osebnih podatkov. Uvedli bomo vse potrebne ukrepe, tako organizacijske kot tehnološke, za preprečitev izgube, zlorabe ali spremembe vaših osebnih podatkov.Na spletnem mestu zbiramo kontaktne informacije in nekatere osebne podatke od tistih strank, ki se želijo registrirati na našo spletno stran oz. želijo pridobiti informacije in v ta namen kontaktirajo podjetje SPLETNI AVTOMARKET. Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo obiskovalci. Kontaktne informacije uporabljamo za vzpostavitev stika s stranko, kadar je to potrebno ali kadar obiskovalec to sam želi. Stranka lahko kadar koli prekliče dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov. Podjetje SPLETNI AVTOMARKET bo v tem primeru storilo vse potrebno za takojšnjo izpolnitev te zahteve. Osebne podatke in kontaktne informacije bomo uporabljali le za namene, za katere so bili posredovani v skladu z vašim dovoljenjem. Nekateri osebni podatki bodo poslani našim poslovnim partnerjem, vendar le z namenom, da naš poslovni partner pripravi račun za vozilo, ki ga je uporabnik kupil. SPLETNI AVTOMARKET bo podatke uporabil le v okviru svoje dejavnosti in jih brez soglasja dotične osebe ne bo nikomur posredoval, razen če bodo to od podjetja zahtevale pravne oblasti.

Vaš IP-naslov bi uporabili le in izključno za ugotavljanje težav s strežnikom in pri urejanju spletnega mesta. Pošiljanje podatkov preko interneta je po naravi negotovo, zato ni zagotovila za varnost podatkov, poslanih preko interneta. Registrirani uporabniki naše spletne strani lahko pregledujejo in spreminjajo svoje osebne podatke.

6. Pridržanje pravic

Podjetje SPLETNI AVTOMARKET si pridržuje pravico, da kadar koli zamenja, dopolni ali izbriše posamezne dele splošnih pogojev ali pravnega obvestila. O teh eventualnih spremembah bo SPLETNI AVTOMARKET sproti obveščal obiskovalce preko svoje spletni strani.

You can duplicate this section and use it in multiple places on your sales page, wherever you need to elaborate on something.

Note: keep your paragraphs short to avoid the "wall of text" effect and mix things up with text highlights and sub headings.